Célkitűzésünk:

 • a résztvevők ismereteinek bővítése, frissítése,
 • probléma-megoldó képességük fejlesztése,
 • a munkáltató és munkavállaló versenyképességének növelése,
 • nemzetközi szintű, korszerű ismeretek átadása,
 • az ismeretek elsajátításának tanúsítása.

Tanfolyamaink az operátoroktól a mérnökökig, beosztottaktól a felső vezetőkig, az elektronikai gyártás folyamataiban részt vevő érdeklődő, ismereteiket bővíteni kívánó kollégáknak szólnak.

Tanfolyamaink lebonyolítása:

A járványveszély elmúltával ismét lehetőség nyílt a tanfolyamok tantermi lebonyolítására, a gyakorlati oktatást is tartalmazó tanfolyamok megtartására. Mindazonáltal a távoktatás lehetősége az elméleti tanfolyamoknál továbbra is fennáll. Akkár egy tanfolyamon belül is kombinálható a két módszer, ha erre igény van. Kíváncsiak vagyunk a véleményükre! Kérjük, keressenek bennünket e-mailen vagy telefonon is. Beszéljük meg!

Nyilvános tanfolyamok:

Nyilvánosan meghirdetett tanfolyamainkra bárki jelentkezhet. A tanfolyamok összel, szeptember közepe és december eleje, valamint tavasszal, március eleje és május vége között kerülnek megrendezésre. Az időpontokat, a tematikákat, a részvételi díjakat és más tudnivalókat időben közzé tesszük honlapunkon. Jelentkezésre lehetőség van on-line és e-mailen, faxon, postai úton is.

Kihelyezett tanfolyamok:

Tanfolyamainkat megrendelőink telephelyén is megtartjuk, ha így kívánják. A kihelyezett képzéseknél az adott tanfolyamra szóló egyedi árajánlatot adunk. Általában, ha egy cégtől már kb. 6 jelentkező lenne egy tanfolyamra, a kihelyezett lebonyolítás célszerűbb és gazdaságosabb.

A kihelyezett tanfolyamok a nyilvános tanfolyamok tematikájára épülnek, de mivel azokat csak egy megrendelő részére tartjuk, lehetőség van a tematika átalakítására, a helyi igényekhez, gyakorlott technológiákhoz való hozzáigazításra. E kérdésben teljesen rugalmasak vagyunk. Ha igénylik, működési, termelési viszonyaik, elérni kívánt céljaik ismeretében magunk is szívesen adunk javaslatot a legcélravezetőbb képzésre.
Kihelyezett tanfolyam az országhatárokon túlra is rendelhető. Tartottunk már oktatásokat többek között Szerbiában, Makedóniában, Szlovéniában, Bulgáriában, Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában is, többnyire angol nyelven.

Vizsgáztatás és tanúsítás:

Tanfolyamainkon az elért elméleti ismeretszint megfelelőségét ellenőrző tesztekkel mérjük fel. A gyakorlati feladatok végrehajtásának minőségét az oktató ítéli meg. IPC tanfolyamainkon a hallgatók on-line tesztvizsgát tesznek az IPC előírásai szerint. Minden sikeresen elvégzett tanfolyamunkról írásos tanúsítást adunk. Az IPC tanúsítványok nemzetközi érvényűek.

Tanfolyamok idegen nyelven:

Üzemeinkben egyre több, a főként betanított munkát végző, ukrán munkavállaló. Ezért egyelőre két, nekik szóló tanfolyamunk elérhető ukrán nyelven is. A vetített/nyomtatott prezentáció és vizsgakérdések is ukrán nyelvűek. Az oktató magyarázata magyarul hangzik el, ehhez a megrendelőnek kell tolmácsot biztosítania.
Minden tanfolyamunk, beleértve a saját fejlesztésű technológiai tanfolyamokat és sz IPC szabványok oktatását is, megrendelhető angol nyelven is. Ezeken a tanfolyamokon a vetített/nyomtatott prezentációk, a vizsgakérdések és az oktatói magyarázatok is angol nyelvűek. Minden oktatónk beszél angolul.

Jelentkezés tanfolyamainkra

Nyilvános tanfolyamainkra a jelentkezés bármely írásos formáját elfogadjuk. Legegyszerűbb, ha e-mailt küld nekünk, de levélben, faxon is jelentkezhet. Ha kérdése van, hívjon bennünket bátran!

Kihelyezett tanfolyam iránti igényüket szintén jelezhetik nekünk e-mailben, az elvárások, valamint a kapcsolattartó megjelölésével. Munkatársunk a kézhez vétel után rövidesen jelentkezik a részletek megbeszélésére. Természetesen telefonos megkereséseket is szívesen fogadunk.

Technológiai továbbképző tanfolyamainkról:

Forrasztástechnológia – moduláris továbbképző tanfolyam

A tanfolyam célja:

 • Megalapozott, gyakorlatban jól alkalmazható, rendszerezett ismereteket nyújtani arról, milyen folyamatok zajlanak le a forrasztott kötés létrehozása során,
 • milyen forraszötvözetek, folyasztószerek használatosak az elektronikai gyártásban,
 • részleteiben ismertetni a tárgyalt forrasztási technológia során használt anyagokat, eszközöket, ezek tulajdonságait, a jellemző forrasztási paramétereket, és azok meghatározását,
 • ismertetni a leggyakrabban előforduló forrasztási hibákat, azok okait és kiküszöbölésük, elkerülésük módjait.

A tanfolyam anyaga naprakész, rendszeresen új, korszerű ismeretekkel frissül. Súlyt helyez a forrasztási hibák és a megismert folyamat paramétereinek összefüggésére, a hibák keletkezési mechanizmusának megértésére. Ismerteti a tárgyalt forrasztási eljárás utáni javítás, újramunkálás (rework), módszereit. A fentiek tárgyalása során számos kiegészítő és a napi munkát segítő háttér-információt ad a hallgatóknak, valamint mindvégig rávilágít az ólommentes forrasszal végzett műveletek technológia sajátosságaira. A forrasztási gyakorlattal lehetőséget adunk az anyag és a folyamat viselkedésének közvetlen érzékelésére, illetve a legjellemzőbb rework módszerek kipróbálására, alapszintű elsajátítására.

A tanfolyam 5 modulból áll:

 1. Forrasztási alapismeretek (9 óra)
 2. Kézi forrasztási technológia (3 óra)
 3. Mártó, hullám- és szelektív forrasztás (12 óra)
 4. Megömlesztő (reflow) forrasztás (16 óra)
 5. Kézi forrasztási gyakorlat (8 óra)

Az 1. modul megalapozza mindegyiket. A többi modulból tetszőlegesen választhatnak a jelentkezők. Az 5. modulhoz a 2. modul elvégzése is szükséges. A teljes tanfolyam időtartama: 6 nap, 48 óra.

Belső trénerek képzése – Forrasztó operátorok képzéséhez, továbbképzéséhez

Tanfolyamunk nagyban hozzájárulhat a kézi forrasztások minőségének biztosításához, amely elsősorban a munkavégző tudásán, felkészültségén múlik. A betanított forrasztó operátorok csak akkor képesek jó munkát végezni, ha mindenek előtt megtanítjuk őket szabályosan forrasztani. Nem ördöngösség, de azért van néhány alapvető fogás, szabály amit követniük kell. Aki maga tud forrasztani, még nem jó tréner, de ha eljön erre a tanfolyamra biztosan az lesz.
Ez a tanfolyamunk ukrán nyelven is elérhető! A vetített/nyomtatott prezentáció és vizsgakérdések is rendelkezésre állnak ukrán nyelven. Az oktató magyarázata magyarul hangzik el, ehhez a megrendelőnek kell tolmácsot biztosítania.

Alakkövető bevonatok alkalmazása áramköri lapokon az IPC-CC-830 és a HDBK-830 segítségével

Egynapos képzésünk, amelyet elektronikai áramkörök összeszerelését végző üzemekben tevékenykedő folyamat- és minőségbiztosítási mérnököknek, illetve más érdeklődőknek szánunk, alapvető ismereteket és háttér-információkat ad az alakkövető bevonatok (conformal coating) alkalmazásának kérdéseiről, beleértve az anyagválasztást, a különböző anyagok tulajdonságait, a felhordási eljárásokat és az ellenőrzési módszereket. Célunuk, hogy segítséget nyújtsunk a kollégák napi feladatainak sikeres ellátásához.

Az áramköri lapok rejtelmei

Áramköri lapok, panelek mindennapjaink állandó szereplői. De vajon mennyit tudunk róla? Ismerjük-e egyáltalán? A nyomtatott huzalozású áramköri lemezek titkaiba egy nagymúltú panelgyártó, az Auter Elektronikai Kft. segítségével vezetjük be a tanfolyam hallgatóit. A gyártási folyamat mozzanatait videók segítségével ismerhetik meg. A képzés nem panelgyártó szakembereknek szól, hanem áramköri lapokat szerelő üzemek folyamat- és minőségbiztosító mérnökeinek, technikusainak, beszerzéssel foglalkozó munkatársainak kívánunk napi munkájukat segítő háttérismereteket nyújtani. Hasznos azoknak is akik áramköri lapokat terveznek. Beszélünk anyagokról, eljárásokról, áramköri kialakításokról, bevonatokról, felületkikészítésekről, ezek tulajdonságairól, előnyökről és hátrányokról, hibajelenségekről, az áramköri lapok tervezését, készítését, elfogadását meghatározó IPC szabványokról. A tanfolyam 2 napos.

Hibaanalitika a gyakorlatban 

Legújabb tanfolyamunk olyan ismereteket kíván adni az elektronikai gyártó, összeszerelő üzemekben technológiai, termelési és minőségirányítási területen dolgozó szakembereknek, amelyek segítségével hatékonyabban választhatnak ki a detektált forrasztási hiba gyökérokának feltárására irányuló analitikai módszereket, valamint pontosabban értelmezhetik a vizsgálati jelentéseket, az eredmények érvényességét. A tanfolyamot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia Tanszékén működő EFI-labs szakemberei tartják, az EFI és a Microsolder együttműködése alapján.

Forrasztó operátorok képzése, továbbképzése

Többnyire kihelyezett formában lebonyolításra kerülő, általános forrasztáselméleti és gyakorlati alapozó tanfolyamokat tartunk elektronikai kézi, pákás forrasztást végző dolgozók számára. Közérthető előadás során megismerhetik a forrasztási folyamat legalapvetőbb elveit, hogy megértsék, mit, miért várunk el tőlük. Oktatjuk a kézi forrasztási művelet helyes végrehajtási módját, a leggyakrabban elkövetett hibák elkerülését. Az elméleti oktatást teszt, majd gyakorlat követi, ahol személyenként foglalkozunk a hallgatókkal. A gyakorlati feladatok végrehajtását szintén értékeljük. A tanfolyam alkalmas kezdő forrasztók kiképzésére és már forrasztani valamilyen szinten tudók továbbképzésére is. A tanfolyamról a hallgatók a részvételt és az elért eredményeket igazoló bizonyítványt kapnak.
Ez a tanfolyamunk ukrán nyelven is elérhető! A vetített/nyomtatott prezentáció és vizsgakérdések is rendelkezésre állnak ukrán nyelven. Az oktató magyarázata magyarul hangzik el, ehhez a megrendelőnek kell tolmácsot biztosítania.

Kézi forrasztás haladóknak: javító/rework operátorok képzése, továbbképzése

Az áramköri lapok javító, újramunkáló (rework) forrasztására oktatunk helyesen forrasztani már jól tudó dolgozókat, megismertetve a leggyakrabban használt furat- illetve felületszerelési ki- és beforrasztó eljárásokat. Az egynapos elméleti és gyakorlati képzés nem csak a végrehajtóknak, de a tevékenységet irányító, ellenőrző, illetve a minőségért felelős kollégáknak vezetőknek is hasznos. A tanfolyamról a hallgatók a részvételt és az elért eredményeket igazoló tanúsítványt kapnak.

Speciális ismeretek rejtett forrasztási pontú alkatrészek alkalmazásához az IPC-7093 és IPC-7095 alapján

Saját fejlesztésű tanfolyamunk egy gyakori hibaforrás okainak a megértéséhez és kiküszöböléséhez. A területi rácspontokban kivezett, golyókra, oszlopokra állított alkatrészek (BGA, CBGA, CGA) és az szintén az alkatrésztest alatt, de láb nélkül szerelt alkatrészek (LGA, QFN, stb.), beleértve számos alsó hőleadó felülettel szerelt alkatrészt is, speciális követelményeket támasztanak a szerelési, forrasztási technológiával szemben, amelyet a tervezéskor, a gyártóeszközök és a technológia meghatározásakor figyelembe kell venni. Speciális követelményekre, speciális megoldások léteznek, amelyek speciális ismereteket igényelnek. Ezek segítségével számos későbbi forrasztási, megbízhatósági, működési problémát, és a vele járó vevői reklamációt előzhetünk meg.

Üzemi forrasztási szakértő képzés

Igazi újdonság! Ezt a komplex szakmai továbbképzést az a felismerés hívta életre, hogy az ipari üzemekben gyakran szembesülünk a forrasztási szakértelem hiányosságaival. Évi 1-1 tanfolyammal ezek a hiányosságok nehezen pótolhatók. Összeállítottunk hát tanfolyamainkból egy olyan csomagot, aminek elsajátítása biztos alapokat ad a forrasztási tevékenység műszaki irányítására, minőségbiztosítására, probléma-megoldására. A csomag technológiai és IPC tanfolyamokat is tartalmaz. A tanfolyami csomagot egyedi, személyre és cégre szabott, kihelyezett foglalkozás egészíti ki. A képzéseket csomagban 25% kedvezménnyel kínáljuk. A megszerzett hozzáértéssel számtalan – és sok pénzt felemésztő – üzemi probléma, hiba, állásidő, vevői reklamáció előzhető meg, kerülhető el.

IPC szabványok oktatása

IPC-tanfolyamokról általában:

Az IPC öt szabványra dolgozott ki képzési és tanúsítási programot. Az IPC-tanfolyamok tematikája, tananyaga, időtartama, tesztjei, követelményei a világ minden táján azonosak. A tanfolyamokon megszerzett IPC tanúsítás az iparban mindenütt elismert, nemzetközi érvényű. A tanúsítások értékét, elismertségét növeli a 2015-ben bevezetett on-line vizsgáztatás. Az on-line vizsgák jelentős része magyarul is elérhető. Az IPC képzési és tanúsítási programba bevont szabványok:

 • IPC-A-600
 • IPC-6012
 • IPC-A-610
 • IPC/WHMA-A-620
 • IPC-7711/7721
 • IPC-J-STD-001

A képzés szintjei:

 1. Alkalmazástechnikai, CIS (Certified IPC Application Specialist – Tanúsított IPC alkalmazástechnikai szakember) tanúsítással
 2. Szabvány-szakértői, CSE (Certified Standards Expert) tanúsítással ÚJDONSÁG, BEVEZETVE 2019-TŐL
 3. Tréneri, CIT (Certified IPC Trainer – Tanúsított IPC tréner) tanúsítással

Szabvány-szakértők és trénerek képzésére csak jogosított IPC képzési és tanúsítási központ (Licensed IPC Training and Certification Center) jogosult.
A 2019-ben létrehozott és bevezetett CSE képzés és tanúsítás célja olyan magasan képzett szakemberek biztosítása az ipar számára, akik alapos ismeretekkel rendelkeznek az IPC szabványok rendszeréről, és egy vagy több kiemelt IPC szabványról, amellyel minden vonatkozó probléma megoldása során szakértőként működhetnek közre, illetve segíthetik a vezetőket és a döntéshozókat.
Minden IPC tanúsítás 2 évig érvényes, utána meg kell újítani. Az újratanúsítás lehetséges

 • a tanfolyam ismételt elvégzésével
 • rövidített ismétlő tanfolyam elvégzésével
 • tanfolyam nélküli (challange) teszttel

A lejárt tanúsítások az eredeti tanúsítás kibocsátási helyétől függetlenül megújíthatók.

A Microsolder Kft. mind az hat képzési és tanúsítási programmal rendelkező IPC szabványt oktatja alkalmazástechnikai (CIS) szinten és hármat szakértői (CSE) és tréneri (CIT) szinten is, az IPC képzési és eljárási előírásai szerint.

IPC-A-600 CIS tréning – Áramköri lapok elfogadhatósága

2014-ben bevezetett tanfolyam kínálatunkban, amely a csupasz nyomtatott huzalozású áramköri lemezek minőségbiztosításával, külső és belső (metszet) jellemzőinek vizuális ellenőrzésével, megítélésével foglalkozik. Az áramköri lap minden elektronikai termék meghatározó része. A nemrég megjelent 600J változat a korábbihoz képest jelentős mértékben kibővült, módosult. A tréning nélkülözhetetlen áramköri lapok előállítóinak és felhasználóinak, vezetőknek és beosztottaknak egyaránt. A tanfolyam 3 napos.

IPC-6012 CIS tréning

Merev nyomtatott áramköri lapok minősítése és követelményei

Világújdonság az IPC kínálatában az IPC-6012C szabvány oktatása. A Microsolder Kft. Európában az elsők között vette fel programjába. A szabvány fontos követelményeket tartalmaz a nyomtatott áramköri lapok minőségének meghatározására, és összhangban van az IPC -A-600 előírásaival. Ismerete és használata nélkülözhetetlen a merev nyomtatott áramköri lapok tervezői, gyártói és felhasználói számára. A tanfolyam 3 napos.

IPC-A-610 CIS/CSE/CIT tréning – Elektronikai szerelvények elfogadhatósága

IPC-A-610F Az elektronikai szerelvények elfogadása c. szabvány (magyarul is kapható) az elektronikai iparban legszélesebb körben használatos nemzetközi elõírás, a szerelt áramköri egységek komplex, vizuális ellenõrzésének alapdokumentuma. Tartalma kiterjed az elhelyezés (beültetés), a forrasztás valamint az áramköri lapok és alkatrészek állapotának megítélésére. A konkrét elfogadási kritériumok mögött egységes szemlélet húzódik, amelynek elsajátítása rendkívül fontos.
A Microsolder Kft. jogosított IPC-A-610 képzési és tanúsítási központ (Licensed IPC Training and Certification Center). Így alkalmazástechnikai (CIS) és tréneri (CIT) tanfolyamokat is tart. A CIS tanfolyam 3, a CSE és a CIT 4 napos.

IPC/WHMA-A-620 CIS/CSE/CIT tréning – Kábel- és vezetékköteg-szerelvények követelményei és elfogadása

A nemzetközileg jól ismert, elfogadott és széles körben alkalmazott szabvány ismerete mindenki számára alapvetően szükséges, aki kábelek és huzalok szerelésével, konfekcionálásával foglalkozik, termelési, irányítási, vagy minőségbiztosítási területen. Olyan cégek szakembereinek is elengedhetetlen, akik ezeket a termékeket felhasználóként, mint bejövő árut fogadják. A CIS tanfolyam 3 napos, a CSE és a CIT 4 napos.

IPC-7711/7721 CIS/CSE/CIT tréning – Elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása

Egy különleges forrasztástechnikai továbbképzés, amely kétharmad részben gyakorlat. Az általános előírásokon túl, tartalmazza az IPC által elfogadott ki- és beforrasztási, valamint az egyéb javítási és rework munkamódszerek részletes leírását, beleértve a szükséges eszközök, anyagok ismertetését és a végrehajtás módját. Az elektronikai ipar számos megrendelője írja elő ennek a magyarul is kiadott szabványnak ismeretét és használatát a javító (rework) munkahelyeken dolgozóknak. A hallgatóknak számot kell adniuk gyakorlati készségükről, és a szabvány használatának képességéről. Cégünk jogosított IPC-7711/7721 képzési és tanúsítási központ (Licensed IPC Training and Certification Center). Ennek megfelelően alkalmazástechnikai (CIS) és tréneri (CIT) tanfolyamokat is tart. A CIS tanfolyam 3, a CSE és a CIT 4 napos.

IPC-J-STD-001 CIS tréning – Villamos és elektronikai szerelvények forrasztási követelményei

Ez egy ipari szabvány, amely már magyarul is rendelkezésünkre áll,a forrasztási folyamattal, illetve az annak során használt anyagokkal, eszközökkel, valamint a forrasztási csomópontokkal kapcsolatos követelményeket foglalja össze. A szabvány teljes összhangban van az IPC-A-610 szabvánnyal, de míg az csak az eredmény elbírálására összpontosít, a J-STD-001 a követelményeket a forrasztott kötés létrehozásának szempontjából vizsgálja. Ismerete nélkülözhetetlen folyamat- és, minőségbiztosító mérnökök és menedzserek részére. A tanfolyam sok forrasztási gyakorlatot tartalmaz. Annyit, hogy a mérnökök és vezetők irányítani, ellenőrizni tudják a forrasztási folyamatokat, érezzék az anyagok viselkedését, ne csak elméleti oldalról, de a gyakorlat szempontjából is. A tanfolyam 4 napos.

Beszéljen szakértőnkkel

Jakab Zoltán
üzletfejlesztési és értékesítési vezető, tanúsított IPC-A-610 és IPC-7711/21 Mester tréner
zoltan.jakab@microsolder.hu
+36 20 419 8216

Hock Sirsom Dóra
műszaki tanácsadó, tanúsított IPC-A-610, IPC-7711/21 tréner 
dora.hock.sirsom@microsolder.hu
+36 20 453 4660

Veprik Mónika 
vezetői asszisztens, tanfolyamszervező
monika.veprik@microsolder.hu
+36 20 480 0176

Császár Csaba
értékesítő, műszaki tanácsadó munkatárs, tanúsított IPC-A-610 és IPC/WHMA-A-620 mester tréner, IPC-A-600 és IPC-6012 tréner 
csaba.csaszar@microsolder.hu
+36 20 501 9909